Laatst bijgewerkt: 24-5-2018

1. Inleiding

Balanced Force waarborgt de privacy van de bezoekers van onze website, haar klanten, co-makers, deelnemers aan evenementen (fysiek of online), ontvangers van nieuwsbrieven, aanvragers van informatie en aanwezigen bij demonstraties. Het is belangrijk voor Balanced Force dat het voor iedereen duidelijk is welke informatie wij verzamelen en wat wij met deze informatie doen en welke mogelijkheden personen hebben met betrekking tot gebruik, toegang tot en aanpassing van persoonlijke informatie.

Door van onze dienstverlening gebruik te maken of door onze website te bezoeken stemt u in met het privacy beleid van Balanced Force en al haar handelsmerken. Als u niet akkoord gaat met onze Privacy Verklaring verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website en geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Contactgegevens
Balanced Force
Postadres: Postbus 195
3890 AD Zeewolde
Bezoekadres: Gildenveld 10b
3892 DG Zeewolde
Telefoon: 036 – 535 9345
Email: sales@balancedforce.net

Bedrijfsgegevens
Balanced Force B.V.
KvK-nr: 66243971

2. Waarom verzamelen wij data

 • Contact opnemen
  Via ons contactformulier op de website, door visitekaartjes aan ons te overhandigen en met ons te e-mailen verzamelen wij gegevens als naam, emailadres, telefoonnummer en functie.
 • Mailing/Nieuwsbrief
  Voor onze email nieuwsbrieven verzamelen wij Voornaam, Achternaam, e-mailadres en functie, geslacht. Wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt kunt u zich via een link afmelden voor de nieuwbrief.
 • Website verbetering
  Met behulp van Google analytics worden uw gegevens anoniem verzamelt. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Projectgebonden data
Voor de uitvoering van onze projecten verzamelen wij gegevens van de projectdeelnemers. Naast de data op de systemen van de opdrachtgever. Verzamelen wij persoonlijke gegevens in onze systemen. Dit blijft beperkt tot;

 • Naam
 • Functie
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Projectrol(len)

3. Welke persoonlijke data verzamelen wij

Persoonlijke data betekent data waarmee u als individu geïdentificeerd kan worden. Geanonimiseerde data valt hierbuiten.
Wij verzamelen Identiteitsgegevens zoals bijvoorbeeld uw zakelijke N.A.W.-gegevens, werkgever, functie, titel, telefoonnummer en e-mailadres.
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Gevoelige gegevens
Wij verzamelen geen gevoelige gegevens over u, dit zijn bijvoorbeeld gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid.

Dienstverlening
Wanneer wij in de uitvoering van onze dienstverlening met persoonsgegevens van onze opdrachtgever werken dan is het privacy beleid van onze opdrachtgever van toepassing. Gegevensverwerking valt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen niet in onze opdracht.

Data van opdrachtgever
Wanneer uit hoofde van onze dienstverlening data van de opdrachtgever op onze systemen wordt opgeslagen dan wordt deze data na afronding van de activiteit/het project, of op verzoek van de opdrachtgever van onze systemen verwijderd. Deze data wordt niet verstrekt aan derden. Tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Co-makers

Wanneer in onze dienstverlening sprake is van inzet van derden dan werken deze conform onze privacyverklaring.

4. Hoe en hoe lang bewaren wij data

Balanced Force werkt digitaal, er zijn geen papieren dossiers met persoonsgegevens. De systemen die wij gebruiken zijn;

 • Mail contactgegevens
  Wij gebruiken office365, de hierin vastgelegde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 • Google analystics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 • Nieuwsbrieven
  Wij gebruiken Mailchimp , de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 • Sharepoint/Office365
  Voor de uitvoering van onze projecten maken wij gebruik van Sharepoint. Hierin wordt de eerdergenoemde projectgebonden data opgeslagen. De gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

5. Wat zijn uw rechten

 • Inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Balanced Force vastgelegd zijn. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Balanced Force. U krijgt dan een overzicht van Uw gegevens.
 • Rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Balanced Force. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Balanced Force. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
 • Overdracht
  Mocht u de gegevens die bij Balanced Force opgeslagen liggen willen overdragen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Balanced Force al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Balanced Force.
 • Wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Balanced Force vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Balanced Force.
 • Indienen van een klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Balanced Force niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 • Stopzetten gegevensgebruik
  Wilt u niet dat Balanced Force uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Balanced Force.

6. Onze plichten

Balanced Force verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, nl. een commercieel belang. Wij verzamelen gegevens voor het verkopen van onze producten/diensten. Wij verkopen geen informatie aan derden.
Mocht ons gevraagd worden uw gegevens te delen met derden dan vragen wij hiervoor uw toestemming.