Veel van onze klanten gebruiken factuurscanning software om  een  papieren factuur om te zetten  in een PDF met attributen die in de tekst worden herkend. Deze metagegevens  b.v. lebverancier, bedrag, bankrekeningnummer, BTW, enz.kan worden omgezet in transacties in Rootstock ERP.

Gescandefactuur verwerkingscockpit

Balanced force bouwde een oplossing voor het uploaden van gescande facturen  (PDF + Metadata)  op het Salesforce platform. De standaard Salesforce KanBan-weergave wordt gebruikt als cockpit voor gescande factuurverwerking. U kunt uw workload beheren, de geautomatiseerd “mappen” en de  voortgang bewaken.

Geautomatiseerde 3-waymatch

Ervan uitgaande dat uw inkooporder  al is goedgekeurd en de goederenontvangstwaarde overeenkomt met de factuurwaarde, kan deze transactie volledig worden geautomatiseerd, wat resulteert in een directe boeking van de factuur. Voor afwijkingen en facturen die rechtstreeks op grootboekrekeningen moeten worden geboekt, kunnen eenvoudig extra bedrijfsregels en  goedkeuringsstappen  (in overeenstemming met uw goedkeuringsmatrix)  worden toegevoegd.   Met een bedrijfsregel kunnen interne facturen of abonnementsfacturen  en facturen met zeer kleine afwijkingen worden uitgesloten van de goedkeuringsprocedures.

FAQ

 • Werkt het met vreemde valuta?
  Facturen in vreemde valuta’s worden op precies dezelfde manier verwerkt, het boeken van de transactie registreert zowel de home- als de transactievaluta.
 • BTW?
  BTW die op de factuur wordt herkend, wordt gebruikt voor het boeken van de factuur. Ook kunnen btw-bedragen worden aangepast.
 • Kunt u meerdere ontvangsten op 1 factuur boeken?
  Eén factuur kan “gematched worden” met meerdere inkooporderontvangsten en geboekt worden op meerdere rekeningen in het grootboek.
 • Kunt u facturen voor meerdere bedrijven verwerken?
  In de factuurverwerking cockpit kunnen facturen voor verschillende bedrijven worden
 • Etc..

        

Optimaliseren na live gaan

We optimaliseren, verbeteren en passen oplossingen aan na go-live, op basis van onze kennis van en ervaring met ERP-implementaties en -systemen,  evenals verbeteringen in bedrijfsprocessen. We helpen onze klanten om de verwerkingskosten te verlagen en de bruikbaarheid van systemen te maximaliseren, zodat ze meer klantwaarde kunnen creëren.