Nucleus Research erkent Rootstock als een leider in ERP

Roostock, pas sinds 2013 op de Salesforce appexchange en nu reeds geplaatst in het leiders kwadrant.

ERP Technology Value Matrix 2017